สาระน่ารู้

เกี่ยวกับการจัดฟันแบบต่างๆ

และทันตกรรมทั่วไป

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

ชนิดของเครื่องมือจัดฟันมีกี่แบบ

ชนิดของเครื่องมือจัดฟันมีกี่แบบ เครื่องมือจัดฟันมี 2 ชนิดคือ แบบถอดได้ และแบบติดแน่น เครื่องมือแบบถอดได้ มักมีลักษณะเป็นพลาสติก…

จัดฟันหน้าเรียวทำได้ไหม รูปหน้ากับการจัดฟัน

จัดฟันหน้าเรียวทำได้ไหม รูปหน้ากับการจัดฟัน การเปลี่ยนแปลงรูปหน้าหลังการจัดฟัน เกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้ประการใดสาเหตุหนึ่งหรือร่วมกัน…

คนไข้ควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไร

คนไข้ควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไร การที่จะเริ่มให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ…

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร การสบฟันที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน…

การจัดฟันคืออะไร หมอจัดฟันคือใคร

การจัดฟันคืออะไร หมอจัดฟันคือใคร การจัดฟัน (Orthodontics) เป็นสาขาหนึ่งในทางทันตกรรม ที่ให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน…

จัดฟันหน้าเรียวจริงหรือไม่

จัดฟันหน้าเรียวจริงหรือไม่
จัดฟันหน้าเรียวจริงหรือไม่ ? จัดฟันหน้าเรียวจริงหรือไม่? จัดฟันทำให้จมูกโด่งขึ้นจริงหรือไม่? จัดฟันทำให้ผอมจริงหรือไม่? จัดฟันไม่ผ่าฟันคุดได้หรือไม่?…

การถอดยางจัดฟัน

การถอดยางจัดฟัน
การถอดยางจัดฟัน การจัดฟันแบบทั่วไปและแบบเซรามิก เป็นการจัดฟันที่จะต้องมาพบคุณหมอทุกๆเดือ­น เพื่อเปลี่ยนยาง เนื่องจากยางมีการยืดตัว…

การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน
การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจัดฟัน อยากรู้วิธีการเตรียมตัว ไม่ยากเลยค่ะ แต่เพื่อนๆต้องหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนในเรื­่องต่อไปนี้…

จัดฟันใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

จัดฟันใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
จัดฟันใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลการจัดฟันแบบใส จัดฟันอินวิสไลน์ วันนี้คุณหมอฐาปนีย์ วงศ์ทองเหลือ…

การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง

การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง
การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง การจัดฟันมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้อง­การและความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละ­ท่าน…

จัดฟันใสหรือจัดฟันอินวิสไลน์คืออะไร

จัดฟันใสหรือจัดฟันอินวิสไลน์คืออะไร
จัดฟันใสหรือจัดฟันอินวิสไลน์คืออะไร การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเครื่องมือ…

ข้อควรรู้สำหรับผู้ป่วยที่รักษาคลองรากฟัน

ข้อควรรู้สำหรับผู้ป่วยที่รักษาคลองรากฟัน
ข้อควรรู้สำหรับผู้ป่วยที่รักษาคลองรากฟัน ในระหว่าง หรือหลังการรักษาคลองรากฟันท่านอาจประสบปัญหาเหล่านี้ ฟันแตกบิ่น ในระหว่างการรักษาหรือรักษาเสร็จแล้ว…

ข้อแนะนำหลังการอุดฟัน

ข้อแนะนำหลังการอุดฟัน
ข้อแนะนำหลังการอุดฟัน หลังการอุดฟันอมัลกัม ห้ามใช้ฟันซี่ที่อุดเคียวอาหารภายใน 24 ชั่วโมง…

ข้อแนะนำการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

ข้อแนะนำการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้
ข้อแนะนำการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้รวมทั้งเครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟัน(retainer) ใส่เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด…

ข้อแนะนำหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

ข้อแนะนำหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด
ข้อแนะนำหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด กัดผ้าให้แน่นพอสมควร ไว้ 2 ชั่วโมง หลังจากการถอนฟันหรือผ่าตัดแล้วคายผ้าทิ้ง…