ทันตกรรมตกแต่ง

เพิ่มความสวยงามให้กับรอยยิ้ม

โดยปรับขนาด รูปร่าง และ สีของฟันให้เข้ากับใบหน้า

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

 

ทันตกรรมตกแต่ง

ทันตกรรมตกแต่งเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้า โดยการปรับฟันให้มีการเรียงตัวกันสวยงาม ปรับขนาด รูปร่าง และสีของฟันให้เข้ารอยยิ้มและบุคลิกของแต่ละคน
ในปัจจุบัน ทันตกรรมตกแต่งได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากการหันมาสนใจเรื่องบุคลิกภาพและความงามทั้งภายในและภายนอก ซึ่งฟันเป็นส่วนประกอบของรอยยิ้มและใบหน้าที่ทำให้บ่งบอกถึงบุคลิกของคนนั้นๆ จึงทำให้ทันตกรรมตกแต่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การทำเคลือบผิวฟันหรือวีเนียร์ การฟอกสีฟัน

 

การทำเคลือบผิวฟันหรือวีเนียร์

รอยยิ้มเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน 
การเคลือบผิวฟันด้วยวีเนียร์ เป็นการใช้วัสดุเซรามิกสีเหมือนฟันหรือเรียกว่า “เซรามิกวีเนียร์” ที่มีความบางและใส ติดบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของฟันเช่น แก้ปัญหาฟันที่มีสีเทาที่เกิดจากสารเตตร้าไซคลีน ฟันหน้าผุ ฟันสึก ฟันกร่อน เป็นต้น ซึ่งเซรามิกวีเนียร์จะถูกออกแบบรูปร่าง สี และขนาดโดยทันตแพทย์เฉพาะทางร่วมกับคนไข้เพื่อให้ได้เซรามิกวีเนียร์ที่มีความสวยงามเข้ากับรอยยิ้มของแต่ละคนและเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นเซรามิกวีเนียร์ช่วยเพิ่มมีความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวหน้าฟันได้และไม่ต้องกังวลเรื่องคราบบุหรี ชา กาแฟ หรือคราบอาหารเนื่องจากเซรามิกวีเนียร์เป็นวัสดุที่คราบเหล่านี้ไม่สามารถติดได้ ดังนั้นผู้ที่ทำวีเนียร์จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการติดคราบดังกล่าว

 

ประโยชน์ของการทำวีเนียร์

 1. วีเนียร์ช่วยปกปิดฟันที่มีมีผิดปกติได้
 2. วีเนียร์ช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาพูดคุย หัวเราะได้ ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
 3. วีเนียร์ใช้วัสดุเซรามิกซึ่งมีความใส โปร่งแสง เสมือนฟันธรรมชาติ
 4. วีเนียร์ช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าได้ (กรณีฟันหน้าห่าง)
 5. วีเนียร์สามารถปรับรูปร่าง สี และขนาดได้ตามรอยยิ้มของคนไข้แต่ละคน

 

3 ขั้นตอนของการทำวีเนียร์

 • ครั้งที่ 1 พบทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาการทำวีเนียร์ 
 • ครั้งที่ 2 การเตรียมฟัน จดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการ และพิมพ์ปากเพื่อส่งแบบพิมพ์ให้ห้องแลปทันตกรรมที่ได้มาตรฐานจัดทำวีเนียร์ตามที่ทันตแพทย์และคนไข้ต้องการ ในวันนี้ทันตแพทย์ติดวีเนียร์แบบชั่วคราวให้ก่อนเพื่อให้คนไข้ทานอาหารและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 • ครั้งที่ 3 การติดวีเนียร์ ทันตแพทย์ถอดวีเนียร์แบบชั่วคราวออกก่อน แล้วติดวีเนียร์แบบถาวรที่ทำจากแลปทันตกรรมลงบนผิวหน้าฟัน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด

 

วีธีดูแลรักษาเซรามิกวีเนียร์

 1. แปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
 2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
 3. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันทีทำเซรามิกวีเนียร์
 4. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน 


ราคาเซรามิกวีเนียร์ ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

วีเนียร์ ราคาวีเนียร์
ราคา ค่าวีเนียร์ Empress Esthetics (1-5 ซี่) 10,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การทำวีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) 9,000
ราคาการทำวีเนียร์ eMax (1-5 ซี่) 11,000
ราคาการทำวีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) 10,000

 

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวีเนียร์ ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทพ. ชัยสุรัติ ถกลภักดี DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. ชุติมา   โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ธนิต  สุ่นป่าน DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟอกสีฟัน

ฟันขาว ยิ้มสวยสดใส

กับคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ 

 

การฟอกสีฟัน
ฟันขาว ยิ้มสวยสดใส กับ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ฟอกสีฟันที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเทคโนโลยี Zoom!™ และ Pola 
สีฟันมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุมากขึ้น การทานอาหารที่มีสีทำให้ติดคราบหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ หรือคราบบุหรี่ ในบางกรณีเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด สาเหตุเหล่านี้ทำให้สีฟันของเราที่เคย ขาว สดใส เงางาม ให้หม่นหมอง มีคราบสีเหลืองหรือน้ำตาล ทำให้รอยยิ้มไม่ขาวสดใสเหมอนเดิม ดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้มีความขาวและเงางามมากขึ้น

ผลที่ได้รับหลังจากฟอกสีฟัน

 1. ทำให้รอยยิ้มขาวสดใสขึ้น สร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี
 2. การฟอกสีฟันทำได้ในคนทั่วไป ใช้เวลาในการทำไม่นาน สะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา
 3. แก้ไขฟันเหลือง ให้ขาวขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี Zoom!™ และ Pola

 1. ทำให้ฟันขาวขึ้นห็นผลลัทธ์หลังการฟอกสีฟันชัดเจน
 2. แสงเลเซอร์ช่วยให้การฟอกสีฟันใช้เวลาน้อยลงและลดอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟัน

ข้อจำกัดของการฟอกสีฟัน

สไมล์ ซิกเนเจอร์ จะไม่แนะนำให้ผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือดื่มแอลกอฮอร์มากๆมาทำการฟอกสีฟัน เนื่องจากลักษณะของคราบเหล่านั้นจะทำลายเนื่อเยื่อของฟันและมีผลต่อการฟอกสีฟัน ส่วนคราบที่เกิดจากดื่มชา กาแฟ ยังสามารถฟอกสีฟันได้ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์

 

ข้อห้ามในการฟอกสีฟัน

ฟันที่มีวัสดุคอมโพสิตหรือพอร์ซเลนอยู่

การฟอกสีฟันสามารถเปลี่ยนสีได้เฉพาะฟันธรรมชาติเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสีวัสดุอื่นๆได้ วัสดุอุดฟัน, ครอบฟัน หรือเซรามิกวีเนียร์ ไม่สามารถเปลี่ยนสีด้วยการฟอกสีฟันได้ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสีจะต้องรื้อแล้วทำการรักษาใหม่

 

เสียวฟันง่าย 

การฟอกสีฟันอาจเกิดอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟันอยู่แล้ว ในกรณีผู้ที่เกิดอาการเสียวฟันง่าย อาจต้องหลีกเลี่ยงการฟอกสีฟัน

 

ฟันที่มีสีเทา หรือ ทานยาปฏิชีวนะมานาน    

ผู้ที่มีฟันสีเทา(ซึ่งอาจเกิดจากการทานยา) จะยากต่อการฟอกสีให้ขาวขึ้น ดังนั้น การฟอกสีฟันอาจจะต้องทำหลายครั้งและใช้เวลานานที่จะทำให้ขาวขึ้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการมีฟันสีผิดปกติ

 

ฟันเนื่องจากโรคเหงือก    

ต้องมีการตรวจฟันก่อนการฟอกสีฟัน หากมีปัญหาโรคเหงือกต้องได้รับการรักษาให้หายก่อนที่จะทำการฟอกสีฟัน

 

ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร    

อาจมีผลกระทบข้างเคียงจากแสงเลเซอร์หรือแสง ควรแจ้งทันตแพทย์ทราบก่อน

 

ฟันที่โปร่งแสง    

หลังการฟอกสีฟันอาจมีการเห็นสีฟันที่เข้มขึ้นหรือขาวขุ่น

 

ฟันหน้าที่มีวัสดุอมัลกัม    

ควรมีการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบข้างเคียง

 

มีความผิดปกติของขากรรไกร    

ควรประเมินเบื้องต้นในขั้นตอนของการรักษาเพื่อจะทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม

 

มีความคาดหวังสูง    

ผลในการทำการฟอกสีฟันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะสีฟันเบื้องต้นและความไวในการปรับสภาพของสีฟันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถรับรองผลการรักษาได้ว่าฟันที่ได้รับการฟอกจะมีสีขาวตามที่ผู้รับบริการต้องการ

 

ราคาฟอกสีฟัน ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี Zoom!™ 9,000 บาท
ฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี Pola 6,900 บาท

 

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญการฟอกสีฟัน

 • ทพ. มงคล ภาณุประยูร DDS.,
 • ทพ. ภัทร์ ภู่เจริญ DDS.,
 • ทพญ. พบพลอย เพ็ชรเม็ดใหญ่ DDS.,
 • ทพ. ปรีชา กังพิทักษ์กุล DDS.,
 • ทพ. ภาคภูมิ ชัยทนุวงศ์ DDS.,
 • ทพญ. กัลยา ยั่งยืน DDS.,
 • ทพ. กิรกุล ช่วยชู DDS.,
 • ทพญ. ชญานุช อ่างแก้ว DDS.,
 • ทพญ. กษมา ตั้งทวี DDS.,
 • ทพญ. เบญจวรรณ อัศวมานะชัย DDS.,
 • ทพญ. พอรัก เศรษฐกำเนิด DDS.,
 • ทพญ. ณัฐชยา วัฒนาคงทองDDS.,
 • ทพญ. กอบสุข เลิศกนกกุล DDS.,
 • ทพญ. อัญชลี เทพขวัญ DDS.,
 • ทพ. สันติชัย นุ่นปาน DDS.,
 • ทพญ. ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ DDS.,
 • ทพญ. ญาณิชศา มะโนปิง DDS.,
 • ทพญ. พรพัน หิรัญประดิษฐ์ DDS.,
 • ทพญ. นันทิรา แต้สมบัติ DDS.,
 • ทพญ. ศศิปรียา อัศวจินตจิตร์ DDS.,
 • ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ DDS.,
 • ทพ. เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ DDS.,
 • ทพญ. วีร์ศิริ สกุลรัตนะ DDS., 
 • ทพญ. จาฏุพัจน์ ลักษณา DDS.,
 • ทพ. วิศรุฒ จิตร์วิวัฒน์ DDS.,
 • ทพ. พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,
 • ทพญ. กิติภรณ์ บุญอำนวย DDS.,
 • ทพญ. ภารดี คีรีวรรณ DDS.,
 • ทพ. ปิยยศ ศรัทธาสุข DDS., 
 • ทพ. วรวงษ์ เทพวงษ์ DDS.,
 • ทพญ. สุณียา ดุสรักษ์ DDS.,
 • ทพญ.นันทัชพร ตรีบำรง DDS.,
 • ทพญ. อรณิชา ธนัทวรากรณ์ DDS.,