Back to Top

จัดฟัน

 • การจัดฟันคืออะไร หมอจัดฟันคือใคร

  การจัดฟันคืออะไร หมอจัดฟันคือใคร

  การจัดฟัน (Orthodontics) เป็นสาขาหนึ่งในทางทันตกรรม ที่ให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน และการสบฟัน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า

  การจัดฟัน เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือก ในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติจาการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะ สม นอกจากนี้ยังอาจช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพจากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม
  อ่านต่อ >


 • การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง

  การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง

  การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง

  การจัดฟันมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้อง­การและความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละ­ท่าน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะและข้อดีแตกต่าง­กันออกไป
  อ่านต่อ >


 • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

  การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

  การสบฟันที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน หากพบความผิดปกติของขากรรไกรในระยะเด็ก อาจให้การแก้ไขด้วยเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้ (Dentofacial Orthopedics) (ดูหัวข้อเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกร) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก จะทำให้ฟันสบไม่เข้าที่และรูปหน้าดูไม่สมส่วน จะแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery)
  อ่านต่อ >


 • การถอดยางจัดฟัน

  การถอดยางจัดฟัน

  การถอดยางจัดฟัน

  การจัดฟันแบบทั่วไปและแบบเซรามิก เป็นการจัดฟันที่จะต้องมาพบคุณหมอทุกๆเดือ­น เพื่อเปลี่ยนยาง เนื่องจากยางมีการยืดตัว ไม่มีแรงมากพอที่จะช่วยยืดฟันให้อยู่ในตำแ­หน่งที่คุณหมอต้องการ ดังนั้นการจัดฟันลักษณะนี้จะต้องมาพบคุณหม­อทุกเดือน
  อ่านต่อ >


 • การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

  การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

  การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

  สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจัดฟัน อยากรู้วิธีการเตรียมตัว ไม่ยากเลยค่ะ แต่เพื่อนๆต้องหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนในเรื­่องต่อไปนี้ 1.ต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันจร­ิงๆ เพื่อความปลอดภัยของช่องปากเรานะค่ะ 2.ศูนย์ทันตกรรมหรือคลีนิกทันตกรรมที่ได้ม­าตรฐาน
  อ่านต่อ >


 • ข้อแนะนำการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

  ข้อแนะนำการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

  ข้อแนะนำการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้รวมทั้งเครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟัน(retainer)

  1. ใส่เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
  2. รักษาความสะอาดฟัน และเครื่องมือโดยแปรงฟันและทำความสะอาดเครื่องมือหลังอาหารทุกมื้อ และก่อนเข้านอนเป็นประจำ
  3. รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ตัดลวดหรือส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมือด้วยตนเอง หากเครื่องมือแตกหักหรือเสียหาย ให้ติดต่อเพื่อนัดทันตแพทย์โดยเร็ว
   อ่านต่อ >

 • คนไข้ควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไร

  คนไข้ควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไร

  การที่จะเริ่มให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่ออายุเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ

  1. หากมีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป
  2. หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ

  อ่านต่อ >


 • จัดฟัน

  จัดฟัน ดัดฟัน สร้างความมั่นใจในรอยยิ้ม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์

  การจัดฟันในปัจจุบันได้รับการนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานทั้งผู้ชายและผู้หญิง เนื่องจากการให้ความสำคัญในด้านบุคลิกภาพของตนเอง ความสวยงามของใบหน้า ซึ่งฟันและรอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาจัดฟันกันมากขึ้น โดยรูปแบบของการรจัดฟันมีทั้งจัดฟันใส จัดฟันวัยรุ่น(จัดฟันโลหะ) จัดฟันสีเหมือนฟัน(จัดฟันเซรามิก) จัดฟันดามอน จัดฟันด้านใน 
  อ่านต่อ >

 • จัดฟันหน้าเรียวทำได้ไหม รูปหน้ากับการจัดฟัน

  จัดฟันหน้าเรียวทำได้ไหม รูปหน้ากับการจัดฟัน 

  การเปลี่ยนแปลงรูปหน้าหลังการจัดฟัน เกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้ประการใดสาเหตุหนึ่งหรือร่วมกัน

  1. การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร ซึ่งเติบโตมากในช่วงวัยรุ่น และโตเต็มที่เมื่อ อายุประมาณ 14-16 ปีในผู้หญิง และ ประมาณ 18 ปีในผู้ชายขนาดของขากรรไกรถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ การจัดฟันด้วยเครื่องมือมีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังโตไม่ เต็มที่ จะสามารถยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรบนได้เล็กน้อย หลังจากช่วงวัยรุ่นไปแล้ว ใบหน้าและขากรรไกรไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บริเวณจมูกและคางจะยังยื่นขึ้นได้เล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น
  2. การเคลื่อนฟัน เนื่องจากฟันหน้าเป็นส่วนพยุงริมฝีปากไว้ ดังนั้น การเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหน้าหลังจะมีผลต่อรูปปากได้ เช่น การถอนฟันและดึงฟันหน้าไปข้างหลังจะมีผลทำให้ริมฝีปากยุบลง

  อ่านต่อ >


 • จัดฟันเร่งด่วน

  จัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClaritySL)

  การจัดฟันดามอน เป็นการจัดฟันชนิดติดเครื่องมือแต่ไม่ต้องใช้ยาง O-ring รัดฟันเหมือนกับการจัดฟันชนิดโลหะหรือชนิดเซรามิก การจัดฟันดามอนเป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือจัดฟัน โดยเครื่องมือจัดฟันถูกออกแบบให้มีตัวล็อกลวดให้ติดกับเครื่องมือจัดฟันโดยไม่ต้องใช้ยาง O-ring ทำให้ฟันเคลื่อนตัวเร็วกว่า และทำให้รู้สึกเจ็บน้อยกว่า
  อ่านต่อ >

 • จัดฟันแบบใส

  จัดฟันใสมองไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)

  จัดฟันใสมองไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign) เป็นการจัดฟันโดยไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากติดเครื่องมือจัดฟัน และไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่ เครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) สามารถถอดเข้า-ออกได้ ที่สไมล์ซิกเนเจอร์เครื่องมือจัดฟันใสทุกชิ้นผลิตจากแลปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อ่านต่อ >

 • จัดฟันใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

  จัดฟันใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

  จัดฟันใส โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

  เพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลการจัดฟันแบบใส จัดฟันอินวิสไลน์ วันนี้คุณหมอฐาปนีย์ วงศ์ทองเหลือ ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสที่สไมล์ ซิกเนเจอร์ มาให้ข้อมูลรายละเอียดการจัดฟันแบบใส เพื่อให้เพื่อนๆนำไปใช้ในการตัดสินก่อนจัด­ฟันแบบใสค่ะ
  อ่านต่อ >


 • จัดฟันใสหรือจัดฟันอินวิสไลน์คืออะไร

  จัดฟันใสหรือจัดฟันอินวิสไลน์คืออะไร

  จัดฟันใสหรือจัดฟันอินวิสไลน์คืออะไร

  การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเครื่องมือ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใส่เครื่องมือ­จัดฟันแบบติดแน่น และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจัดฟั­นอยู่
  อ่านต่อ >


 • ชนิดของเครื่องมือจัดฟันมีกี่แบบ

  ชนิดของเครื่องมือจัดฟันมีกี่แบบ

  เครื่องมือจัดฟันมี 2 ชนิดคือ แบบถอดได้ และแบบติดแน่น

  1. เครื่องมือแบบถอดได้ มักมีลักษณะเป็นพลาสติก และมีลวดเพื่อยึดกับฟันหรือใช้เคลื่อนฟัน โดยมากจะใช้อยู่ในวงจำกัดเพื่อเคลื่อนฟันเล็กน้อยบางซี่ หรือใช้ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของขากรรไกรตามทิศทางที่ต้องการ เครื่องมือถอดได้บางแบบใช้เพื่อคงตำแหน่งของฟันหลังจัดฟันจนกว่าเหงือกและ ฟันจะปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่เรียกว่า เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ (Retainer)
  2. เครื่องมือติดแน่น ประกอบด้วยแบร็กเก็ต (Bracket) สำหรับฟันหน้า หรือท่อ (Tube) สำหรับฟันหลังติดบนผิวฟัน ในฟันหลังอาจใช้เป็นแบนด์ (Band) ซึ่งมีท่อบัดกรีอยู่สวมบนฟันเพื่อมิให้ท่อหลุดจากผิวฟันได้ง่าย ฟันที่อยู่ชิดกันจะต้องใช้ยางแยกฟันดันให้หลวมขึ้นเล็กน้อยก่อนใส่แบนด์

  อ่านต่อ >