จัดฟันแบบใส

มองไม่เห็นเครื่องมือ

ด้วยเครื่องมือ Invisalign กับ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

 

จัดฟันใสมองไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)

จัดฟันใส สร้างยิ้มสวย กับ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ 

จัดฟันใสมองไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign) เป็นการจัดฟันโดยไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากติดเครื่องมือจัดฟัน และไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่ เครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) สามารถถอดเข้า-ออกได้ ที่สไมล์ซิกเนเจอร์เครื่องมือจัดฟันใสทุกชิ้นผลิตจากแลปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปลอดภัยและได้มาตรฐานสูง ทันตแพทย์ที่ให้การรักษาเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดฟันแบบใส 

 

จัดฟันใส (Invisalign) มีทั้งหมด 3 แบบ

 1. จัดฟันใส Invisaligni7 เป็นการจัดฟันใสสำหรับฟันที่ซ้อนเกเล็กน้อย หรือผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว ใช้เครื่องมือจัดฟันใสไม่เกิน 7 ชิ้น/ขากรรไกร ระยะเวลาในการจัดฟันใส 3-6 เดือน
 2. จัดฟันใส Invisaligni Lite เป็นการจัดฟันใสสำหรับฟันที่ซ้อนเกปลานกลาง ใช้เครื่องมือจัดฟันใสไม่เกิน 14 ชิ้น/ขากรรไกร ระยะเวลาในการจัดฟันใส 6-12 เดือน
 3. จัดฟันใส Invisaligni Full เป็นการจัดฟันใสสำหรับฟันที่ซ้อนเกมากหรือบางคนที่จำเป็นต้องถอนฟัน ใช้เครื่องมือจัดฟันใสมากกว่า 14 ชิ้น/ขากรรไกร ระยะเวลาในการจัดฟันใส 1-2 ปี

 

จัดฟันใสที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ดีอย่างไร

1.จัดฟันใส มองไม่เห็น ทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าจัดฟันอยู่
2.จัดฟันใส สามารถถอดเข้า-ออกได้ ทำให้สะดวกในการรับประทานอาหาร 
3.จัดฟันใส สามารถถอดเข้า-ออกได้ ทำความสะอาดง่าย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและคราบเหลือง
4.จัดฟันใส ไม่ทำให้รำคาญขณะใส่เครื่องจัดฟัน และไม่มีเครื่องมือทิ่มกระพุ้งแก้ม
5.จัดฟันใส ทำให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน

**************(รูป Before&After)

ราคาจัดฟันใส ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ 

ชนิดของการจัดฟันใส ราคาจัดฟันใส
จัดฟันใส Invisaligni7 49,000 - 79,000 บาท
จัดฟันใส Invisaligni Lite 120,000 บาท
จัดฟันใส Invisaligni Full 150,000 บาท


ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจัดฟันใส

คุณหมอนิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
 • หมอจัดฟัน

คุณหมออภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอวนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอสุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอวิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

คุณหมอปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมออัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.