จัดฟันเร่งด่วน

แบบดามอนไม่ต้องใช้ยางรัด

พบทันตแพทย์ 2-3เดือน/ครั้ง

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

 

จัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClaritySL)

การจัดฟันดามอน เป็นการจัดฟันชนิดติดเครื่องมือแต่ไม่ต้องใช้ยาง O-ring รัดฟันเหมือนกับการจัดฟันชนิดโลหะหรือชนิดเซรามิก การจัดฟันดามอนเป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือจัดฟัน โดยเครื่องมือจัดฟันถูกออกแบบให้มีตัวล็อกลวดให้ติดกับเครื่องมือจัดฟันโดยไม่ต้องใช้ยาง O-ring ทำให้ฟันเคลื่อนตัวเร็วกว่า และทำให้รู้สึกเจ็บน้อยกว่า

จัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClearitySL) กับสไมล์ ซิกเนเจอร์ดีอย่างไร

 1. ทันตแพทย์เฉพาะทางที่จบการจัดฟันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
 2. เครื่องจัดฟันคุณภาพมาตรฐาน 3M จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3. สไมล์ ซิกเนเจอร์ สถานที่สะอาด ปลอดภัย มาตรฐาน ISO:9001:2008
 4. สไมล์ ซิกเนเจอร์ การเดินทางสะดวก มีหลายสาขา เพื่อให้สะดวกต่อการมารับบริการ 

ประโยชน์ของการจัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClearitySL)

 1. การเคลื่อนตัวของฟันเร็วกว่า ความรู้สึกปวดฟันในขณะจัดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา
 2. พบทันตแพทย์ทุก 6-8 สัปดาห์ เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลามาพบทันตแพทย์บ่อยๆ
 3. จัดฟันดามอน ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันสั้นกว่าการจัดฟันแบบอื่น 
 4. ได้รับผลลัพท์ของการรักษาที่ดี

 

ราคาจัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClearitySL)


ราคาจัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClearitySL) 70,000-90,000 บาท สามารถสอบถามได้ที่ www.facebook.com/messages/SmileSignature


ทันตแพทย์จัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClearitySL)

คุณหมอนิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
 • หมอจัดฟัน

คุณหมออภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอวนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอสุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอวิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

คุณหมอปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์หญิง ดร. ลัดดา วินารักษ์วงค์ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ DDS., PhD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน University of Minnesota, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc.
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต University of Minnesota, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณหมออัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

คุณหมอพงษ์พิมน สุขวิสิทธ์ DDS .,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA