จัดฟัน

ที่คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์

สร้างความมั่นใจในรอยยิ้ม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

 

จัดฟัน ดัดฟัน สร้างความมั่นใจในรอยยิ้ม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การจัดฟันในปัจจุบันได้รับการนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานทั้งผู้ชายและผู้หญิง เนื่องจากการให้ความสำคัญในด้านบุคลิกภาพของตนเอง ความสวยงามของใบหน้า ซึ่งฟันและรอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาจัดฟันกันมากขึ้น โดยรูปแบบของการรจัดฟันมีทั้งจัดฟันใส จัดฟันวัยรุ่น(จัดฟันโลหะ) จัดฟันสีเหมือนฟัน(จัดฟันเซรามิก) จัดฟันดามอน จัดฟันด้านใน ซึ่งผู้ที่จะจัดฟันสามารถเลือกรูปแบบการจัดฟันด้วยตัวเองพร้อมกับปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดฟัน (รูป)

จัดฟันที่ไหนดี

จัดฟันกับคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ คลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบมาตราฐานทำให้มั่นใจในความปลอดภัยทุกครั้งที่มารับบริการ นัดปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันที่สไมล์ซิกเนเจอร์ได้ทุกสาขา (รูป)

การจัดฟันที่คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์

 • จัดฟันใสมองไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign) ถอด-เข้าออกได้ ทำความสะอาดง่าย รายละเอียดเพิ่มเติม(ลิงค์)
 • จัดฟันชนิดโลหะสีสันสดใส (จัดฟันวัยรุ่น) เปลี่ยนสีได้ทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
 • จัดฟันชนิดดามอน (Damon/ClearitySL)
 • จัดฟันแบบไม่ต้องใช้ยางรัด พบทันตแพทย์2-3เดือน/ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
 • จัดฟันชนิดเซรามิกสีเหมือนฟัน ติดเครื่องมือแบบใสมองเห็นไม่ชัดเจน รายละเอียดเพิ่มเติม
 • จัดฟันชนิดติดเครื่องมือด้านใน ติดเครื่องมือจัดฟันไว้ด้านใน มองไม่เห็นเครื่องมือ รายละเอียดเพิ่มเติม 

ราคาจัดฟันที่ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์

ชนิดของการจัดฟัน ราคาจัดฟัน
จัดฟันชนิดโลหะสีสันสดใส (จัดฟันวัยรุ่น) 45,000-65,000
จัดฟันชนิดเซรามิกสีเหมือนฟัน 65,000-85,000
จัดฟันชนิดเร่งด่วน (Damon/ClearitySL) 70,000-90,000
จัดฟันชนิดติดเครื่องมือด้านใน 198,000
จัดฟันใสมองไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)  49,000 - 79,000

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

คุณหมอนิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
 • หมอจัดฟัน

คุณหมออภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอวนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอสุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

คุณหมอปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์หญิง ดร. ลัดดา วินารักษ์วงค์ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ DDS., PhD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน University of Minnesota, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc.
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต University of Minnesota, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณหมออัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

คุณหมอพงษ์พิมน สุขวิสิทธ์ DDS .,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

คุณหมอวิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.