ค่ารักษา ทำฟัน

นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

    

 

จัดฟัน ราคา , ค่ารักษาทางทันตกรรม

ราคา ค่ารักษาทันตกรรม มาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ราคา (บาท)

ราคา ค่ารักษา ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
-
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
ราคา อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
800-1,000
ราคา อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป
ด้านละ
800
ราคา ค่าปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน
ซี่
2,000-3,000
ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100-200

ราคาฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
9,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกสีฟัน ด้วย Pola
ครั้งละ
 6,900
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกฟันขาว ด้วย Pola พร้อมกับชุด ฟอกสีฟัน น้ำยา  Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่
ครั้งละ
 8,900
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกฟันขาว ทั้งปากทำในคลินิก (น้ำยา Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่) ครั้งละ 3,500

ราคาครอบฟัน

ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
9,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2%
ซี่ละ
13,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50%
ซี่ละ
17,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFMโลหะผสมทอง 85%
ซี่ละ
18,000-20,000
ราคา ค่าครอบฟันเซรามิก Procera
ซี่ละ
17,000
ราคา ค่าครอบฟันเซรามิก E-max
ซี่ละ
16,000
ราคา ค่าครอบฟัน เซรามิก Cercon
ซี่ละ
17,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟันเซรามิก 3M LAVA
ซี่ละ
14,800

ราคา ค่ารักษา เซรามิก วีเนียร์

ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
5,000-6,000
ราคา ค่าวีเนียร์ Empress Esthetics (1-5 ซี่)
ซี่ละ
10,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การทำวีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
9,000
ราคา โปรโมชั่น การทำวีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
11,000
ราคา โปรโมชั่น การทำวีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) ซี่ละ 10,000

ราคา ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 

ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟัน
ซี่ละ
1,000-1,500
ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
3,000-6,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันหน้า)
ซี่ละ
7,000

ราคา รักษารากฟัน

ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
9,000
การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
10,000
การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
12,000

ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ 

 ราคา ค่าใช้จ่าย การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
4,000
 ราคา ค่าใช้จ่าย การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
500
 ราคา ค่าใช้จ่าย การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
15,000-20,000
 ราคา ค่ารักษา การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
13,000-15,000
 ราคา ค่ารักษา การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
500

ราคา รากฟันเทียม 

รากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
80,000
รากเทียมแบบMini (6 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
120,000
รากเทียม Intralock
ซี่ละ
60,000
 
รากเทียม Straumann SLA
ซี่ละ
65,000
 
รากเทียม Astra Tech
ซี่ละ
70,000
 
รากเทียมแบบมีฟันทันที Straumann SLActive
ซี่ละ
80,000
 
การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
ดูราคารากฟันเทียมแบบทั้งปาก

ราคา จัดฟัน, จัดฟัน ราคา 

ราคา จัดฟัน แบบโลหะ
ราย
45,000 - 60,000
ราคา จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
ราย
60,000 - 85,000
ราคา จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000 - 90,000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign i7
ราย
49,000-79,000
 
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
 
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Full
ราย
150,000
 
ราคาค่ารีเทนเนอร์ 
ชิ้น
3,000

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคา ค่ารักษารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติ อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,  ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอกซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม 

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ถ้าราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีปกติ ทันตแพทย์จะแจ้งผู้มารับบริการทราบก่อนเริ่มทำการักษาใดๆ 

ราคานี้ ถึง 31 มีนาคม 2560

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยตรงที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเครดิต 
2. ชำระเงิน ออนไลน์โดยชำระผ่านบัตรเครดิต