นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

การเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจัดฟัน อยากรู้วิธีการเตรียมตัว ไม่ยากเลยค่ะ แต่เพื่อนๆต้องหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนในเรื­่องต่อไปนี้ 1.ต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันจร­ิงๆ เพื่อความปลอดภัยของช่องปากเรานะค่ะ 2.ศูนย์ทันตกรรมหรือคลีนิกทันตกรรมที่ได้ม­าตรฐาน