นัดหมาย สอบถามข้อมูลการรักษา สอบถามเส้นทางมาคลินิกทันตกรรม

02 6937822

   

การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง

การจัดฟันมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้อง­การและความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละ­ท่าน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะและข้อดีแตกต่าง­กันออกไป